fi | en | se


ARKVISIOn tarina 1993-2017

ARKVISIO, eli viralliselta nimeltään Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy:n matka 1990-luvun lama-ajasta tähän päivään on ollut purjehdustermejä lainaten vasta-, sivu- ja myötätuulta. On seilattu kaikissa keleissä, joskus keulapurje on irronnut kannesta ja purjeita on reivattu kannelta käsin alas ja kun keli on ollut myötäinen ja aurinkoinen, on nostettu spinaakkeri, eli pallopurje ylös ja koettu myötätuulen riemua suunnittelun, tutkimuksien ja valvonnan parissa.

Visiomme perustettiin kahden nuoren rakennusarkkitehtiopiskelijan toimesta keskellä oman sukupolvemme ja ehkä nykyrakentamisen syvintä lamaa vuonna 1993, jota saattoi kutsua jopa rakennusalan myrskyksi, jolloin veneitä ja yrityksiä kaatui. Yrittämisen riskeistä ei kai kumpikaan opiskelijoista ollut kuullut.

Yrityksen alkuhetkenä voidaan ehkä pitää jo vuotta 1990, kun nuoret rakennusarkkitehtiopiskelijat minä Jukka Laamanen ja kaimani Jukka Huotari sattumalta kohtasimme. Sattumaa siinä mielessä, että menin ensimmäisenä arkkitehtiopintojeni aamuna ensimmäisen vuosikurssin tunnille ja istahdin toisen Jukan viereen istumaan. Ensimmäisen viikon aikana sain kuitenkin kuulla kuuluvani suoraan toiselle vuosikurssille, koska olin ehtinyt aiemmin valmistua Kotkasta rakennusmestariksi (1989). Jukkien yhteistyö ja myöhemmin perustetun Vision henki oli ehtinyt kuitenkin syntyä.

Ensimmäisinä toimintavuosina ARKVISIOn asiakkaat löytyivät sektoreilta Kouvola, Tampere, Jyväskylä ja Kuopio, jonne teimme pääosin pientalojen suunnitteluhankkeita. Toimipaikoiksi valikoitui kotikaupunkini Kouvola ja kaimani kotipaikka Kuopio, joissa meillä oli Jyväskylän lisäksi yhteistyökumppaneita mm. talokauppiaina.

Pientalosuunnittelujen lisäksi hankkeinamme oli korjaus- ja laajennusrakentamiskohteiden suunnittelua. Poikkeuksena rakennusten suunnittelulle oli Valkealan kuntaan tekemäni Oravalan kylän kehityssuunnitelma ja siitä seuranneet miljöösuunnittelutyöt mm. Valkealan kuntaan. Näin jälkeenpäin on pitänyt kiittää ja hieman jopa ihmetellä, että kunnassa oltiin niinkin avarakatseisia ja rohkeita, että tilasivat nuorilta vielä kokemattomilta suunnittelijoilta niinkin isoja suunnitelmia ja visioita. Onneksi veneitä ei tällä kerralla kaatunut.

Korjausrakentamisesta puhuttiin vähintään yhtä paljon vuonna 1994 kuin nyt 2016, mistä syystä päätimme yhtiökumppanini kanssa lähteä molemmat syventämään tämän alueen osaamistamme lähes heti valmistuttuamme. Vuodet 1994-95 kuluivat asiakkailta saatujen suunnittelutöiden lisäksi Lahden teknillisessä oppilaitoksessa, jossa kävimme rakennusarkkitehdeille suunnattua peruskorjaussuunnittelun jatkokurssia. Syksyllä 1994 näitä opintoja käytiin Suomenlinnassa, jossa myös asuimme. Suomenlinnassa perehdyimme hieman tavanomaista vanhempien rakennusten peruskorjaamiseen ja näiden korjaussuunnitteluun. Korjausrakentamisen lisäksi rakennusten kuntoarviot olivat olleet Lahdessa opintojemme aiheena. Samana vuonna 1994 Suomessa oli alettu puhumaan myös homeesta, kosteusvaurioista sekä näiden haitallisuudesta ihmisille. Osaltaan tämän uutisoinnin vuoksi alkoivat Suomessa asuntokauppariidat ja asuntokaupan kuntotarkastukset yleistymään. Minä ja Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy ajauduimme tälle alueelle lopullisesti vuonna 1996, kun olin perustamassa kosteus- ja homevaurioiden tutkimiseen erikoistuvaa Suomen Osuuskunta Terve Talo Tiimiä. Tiimiä kanssani oli perustamassa myös syksyllä 2016 ARKVISIOon tullut rakennusinsinööri Simo Saarenmaa.

Vuonna 1996 Osuuskunta Terve Talo Tiimiä perustettaessa Helsingissä ei ollut vielä ketään edustajaa, joten päätin siirtää ARKVISIOn toiminnan Kouvolasta Helsinkiin ja suunnittelutehtävien lisäksi alkoivat asuntokaupan kuntotarkastukset ja kosteusmittaukset yleistyä.

Visio oli jäänyt minulle kokonaisuudessaan vuonna 1995, kun Jukka Huotari lähti uusille urille. Hieman myöhemmin hän toimi mm. saha-alan yrittäjänä. Saha valmisti puutavaraa ikkunatehtaalle ja jalostettua höylätavaraa Japanin pientalomarkkinoille. Sahayrityksen jälkeen 2005 hän toimi määräaikaisena projektipäällikkönä Keski-Savon Kehittämisyhtiössä toimenkuvanaan puu- ja metsäalan yritysten tukeminen, sekä pientalojen vientimahdollisuuksien tutkiminen Japaniin. Tänä aikana hän teki toiminimellä arkkitehtisuunnittelua sivutyönä. 2007 hän perusti Arkkitehtuuritoimisto Jukka Huotari Oy:n. Ympyrämme sulkeutui uudelleen, kun Huotari palasi ARKVISIOn palvelukseen vuoden 2016 alussa täydentämään ja vahvistamaan meidän arkkitehtisuunnitteluryhmäämme osaamisellaan. Huotari on suunnitellut yksityisten pientalojen lisäksi ammattirakentajille rivitaloja ja palvelutaloja. Hieman erilaisista suunnitteluhankkeista on mainittava Leppävirralla oleva tanssilava Tulenliekki, jonka arkkitehtuurista ja suunnittelusta Huotari on myös vastannut.

Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy:n tarinan voisi jakaa tähän mennessä ainakin kolmeen ei vaiheeseen: yrityksen perustamiseen ja sen alkutoimintaan Jukka Huotarin kanssa vuosina 1990 – 1995; aikaan, kun olin pääosin yritykseni ainut työntekijä vuosina 1995 – 2002; ja 2004 alkaneeseen aikaan, kun yrityksen toimintaan tuli mukaan arkkitehti Klaus Kuuluvainen. Kuulee usein puhuttavan, että työntekijät tekevät yrityksen ja yritys on juuri niin hyvä kuin sen työntekijät. Tämä väittämä pitänee suurelta osin paikkansa. Ennen Klausin palkkaamista olin puhunut läheisilleni vuosia, että minun tulisi löytää itselleni klooni, kun oma aikani ei ollut enää riittänyt vuosiin. Nyt, yli 12 vuotta tästä Klausin rekrytointitapahtumasta, olen voinut todeta, että Klaus on ottanut Visiosta oman tilansa, vienyt yrityksemme uudelle tasolle ja - onhan se minun myönnettävä, että on hän hieman minua parempi, kielitaitoisempi (suomi, ruotsi, englanti, saksa) tai ainakin nuorempi. Klaus on nykyisin myös ARKVISIOn osakas. Ammattirakentajakumppanimme ovat myös pitäneet häntä suuressa arvossa: he ovat yhä uudestaan valinneet Klausin hankkeidensa arkkitehdiksi ja pääsuunnittelijaksi.

ARKVISIO on pyrkinyt tarjoamaan jo perustamisestaan lähtien suunnittelu- ja konsulttipalveluitaan yhden luukun periaatteella. Asiakkaamme ovat voineet tilata meiltä arkkitehtisuunnittelun lisäksi rakenne- ja LVIS -suunnittelupalveluja. Lisäksi olemme tarjoutuneet pyydettäessä toimimaan rakennushankkeissamme vastaavana työnjohtajana ja valvojina. Rakennusinsinööri Johanna Koppanen tuli toimistomme rakennesuunnittelijaksi ja vastaavaksi työnjohtajaksi vuonna 2010, mikä osaltaan paransi mahdollisuuksiamme tarjota parempia palveluitamme asiakkaillemme ja aiempaa laadukkaammin. Syksyllä 2016 olemme ottaneet käyttöömme myös rakentamisen laatua nostavan Kotopro -valvontaohjelman, joka tulee olemaan myös asiakkaidemme käytössä.

Rakennusten kuntotarkastukset, kosteusmittaukset sekä yksittäiset vaurioselvityksen ovat kulkeneet toimintamme keskiössä aina vuodesta 1996 lähtien. Kyseinen sektori oli ollut pääosin ARKVISIOssa minun vastuullani aina vuoteen 2014 saakka, jolloin toimistomme sai uuden pelaajan rakennusinsinööri Mikko Hirvilammin. Mikko oli ennen meille siirtymistään työskennellyt ja saanut erikoiskoulutuksen Vakuutuslaitos Pohjolan vahinkotarkastajan toimessa ja olen voinut todeta, että kiitos, Pohjola, hyvästä pohjakoulutuksesta - saimme Mikosta hyvän purjehtijan. Mikon kouluttaminen on meillä jatkunut, ja hän on tähän mennessä ehtinyt meillä valmistua VTT sertifioiduksi rakenteiden kosteudenmittaajaksi (2015) ja asuntokaupan kuntotarkastajaksi (AKK 2016). Loppuvuodesta 2016 hän aloitti asumisterveysasiantuntijan -opinnot ja voidaan kaiketi todeta, että toimistomme tietotaito sisäilmatutkimuksen saralla on taas lisääntynyt.

Kevättalvella 2017 Joensuun yhteistyökumppanimme Esa ja Tapani Pitkäset siirtyivät ARKVISIOn palvelukseen. Joensuun yksikkö on erikoistunut kuntotarkastuksiin ja energiatodistuksiin. Rakennusmestari AKK Esa Pitkäsen ja ARKVISIOn perustajan Jukka Laamasen yhteistyö alkoi jo vuonna 1996 Osuuskunta Terve Talo Tiimissä, jonka perustajajäseniä he molemmat olivat. Yhteistyöyritys järjesti ja organisoi jäsenilleen koulutustapahtumia ja jakoi kokemusperäistä tietoa jäseniensä välillä.

Keväällä toimistossamme aloitti uusi arkkitehti SAFA Teemu Vilo, joka tulee pitkällä kokemuksellaan vahvistamaan toimistomme palveluksia arkkitehti- ja pääsuunnittelussa. Erikoisosaamisalueena Teemulla on vankka käytännön rakentajakokemus suunnittelutaitojensa lisäksi. Häntä on siis arkkitehti, joka tietää oikeasti, miten se talo rakennetaan.

Toimistomme ja minä olemme koko ARKVISIOn olemassaoloajan kouluttaneet itseämme lukuisilla rakennusalan kursseilla ja seminaareissa. Mikon jo edellä mainitun opiskelun lisäksi kävin itse viime syksynä kosteusvaurioiden korjaamisen koulutusta ja tutkintoa (KOKO™) ja rakennesuunnittelijamme Johanna Koppanen kävi vuonna 2015 vaativien puurakenteiden suunnittelu –koulutuksen ja keväällä 2017 märkätilavalvojan ja rakennusten ilmatiiveyden mittaajan pätevyyteen tähtäävää tutkintoa. Uskon, että myös asiakkaamme arvostavat sitä, että kehitämme itseämme rakentamisen eri sektoreilla jatkuvasti.

Keväällä 2017 ARKVISIOssa on kymmenen työntekijää. Tämän kevään aikana Visioon on tullut kolme uutta ”purjehtijaa”. Aiemmin syksyllä 2016 saimme kokeneen vanhemman tutkijan rakennusinsinööri AKK Simo Saarenmaan vahvistavaan tiimiämme kuntotarkastuksien ja tutkimuksien alueelle. Toimistomme vanhoista työntekijöistä arkkitehti Klaus Kuuluvainen jatkaa yksityisten pientalojen suunnittelemista ja aiempaa enemmän hänen hankkeinaan on ammattirakentajien rivi- ja luhtitaloja. Rakennusinsinööri Johanna Koppanen on jatkanut toimiston ja muiden arkkitehtien visioiden rakennesuunnitelmien parissa. Lisäksi hän toimii edelleen vastaavana työnjohtajana ja rakennushankkeiden laadunvarmistuksen parissa. Nuorempi suunnittelija Petteri Cederlöf, joka tuli toimistoomme Johannan kanssa samaan aikaan vuonna 2010, jatkaa luonnossuunnitelmien 3D -mallintamista, rakennuslupakuvien laadintaa ja vie rakennushankkeita Lupapisteeseen. Keväällä harjoittelijana toimistoomme tullut ja kesätyöntekijänä toiminut rakennusarkkitehtiopiskelija Aleksei Montonen jatkaa opintojensa ohessa avustavien suunnittelutöiden tekemistä.

Toimistomme on onnistunut löytämään riveihinsä hienoja osaajia ja tarinamme jatkuu…


Kirjaudu asiakassivuille

Tunnus


Salasana
Cashback
Klikkaa tästä itsesi ARKVISIOn kanta-asiakkaaksi – saat rahaa takaisin jokaisesta ostoksestasi ympäri maailmaa!

  


Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy Puustellinpolku 12 00410 Helsinki (Malminkartano), 09-8711281