fi | en | se


Tutkimuspalvelut

Arkkitehtuuritoimisto Visio tekee asuntokaupan kuntotarkatuksia, kosteusmittauksia, ottaa mikrobinäytteitä, konsultoi sekä tekee rakenteista lausuntoja. Jos asiakas tarvitsee laajempaa kuntotutkimusta, sovitaan siitä aina tapauskohtaisesti. Visiolta saat myös energiatodistukset sekä ilmavuotolukumittaukset.

 

Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksen tekee yleensä vain rakennustekninen asiantuntija. Talotekniikkaa arvioidaan näkyviltä 

osilta sekä iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella. Kuntotarkastuksessa käydään kohteesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa. Kuntotarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti.

Kuntotarkastus - tilaajan ohje (PDF)

Tarkastuksen tilauslomake

 

Kosteusmittaus

Kosteusmittaus on kuntotarkastuksen osa, joka yksinään suoritetaan useimmiten kerros-, rivitalo- ja paritalohuoneistoihin sekä uusiin omakotitaloihin asuntokaupan yhteydessä.

Kosteusmittaus on pintoja rikkomaton tarkastus, jonka tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa kaupan ulkopuolisen tekijän toimesta.

Tarkastuksessa käydään läpi vesipisteelliset tilat mm. pesutilat, sauna, wc, kodinhoitohuone ja keittiö. Tarkastus suoritetaan pääosin aistinvaraisesti ja käyttämällä pintakosteusmittaria ja lisäksi tarkastetaan sisäilman suhteellinen kosteus. Pintakosteusmittauksen lisäksi tarkastuksessa kiinnitetään huomiota tarkastettujen tilojen pintarakenteisiin ja niiden kuntoon. 

Kosteusmittauksesta laaditaan kirjallinen raportti.

Tarkastuksen tilauslomake

Muut tutkimukset ja konsultaatio

Rakenteita rikkomattomin menetelmin ei aina voida varmentaa pinnoitteiden alle jäävien rakenteiden kuntoa, jolloin joudutaan tekemään rakenteita rikkovaa tutkimusta. Tarvittavien tutkimuksien laajuudesta ja tavoista päätetään kuntotarkastuksen ja -arvion yhteydessä ja itse tutkimuksen edistyessä.

Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy tekee mm. seuraavia tutkimuksia:

  • Kosteustutkimuksia, jonka yhteydessä mitataan porareiästä mm. rakenteiden suhteellista kosteutta.
  • Rakenteiden avauksia, jolloin voidaan tarkastella pintojen takana olevien rakenteiden tyyppiä ja kuntoa sekä tarvittaessa ottaa rakennenäytteitä home- ja mikrobitutkimuksia varten. Näytteistä voidaan tutkia myös muita terveydelle haitallisia materiaaleja ja yhdisteitä kuten asbestia.

Tutkimusten kustannusarvion (=tarjouksen) antamisen ongelmana on, että tutkimusten alkaessa ei vielä tiedetä tarvittavien tutkimusten laajuutta. Tästä syystä palkkio perustuu lähes aina ainakin osittain käytettävään aikaan ja mahdollisiin laboratoriokuluihin.

Kosteustutkimuksen tilauslomake

 

Ilmavuotolukumittaus

Rakennuksen ilmavuotoluku kertoo nimensä mukaisesti sen ilmamäärän, mikä kulkee rakennuksen vaipan läpi kun rakennuksen sisäpuolelle muodostetaan ali- tai ylipaine.

Ilmavuotoluvun laskentaa varten määritellään rakennuksen sisäilman tilavuus ja lasketaan sisäpintojen vaipan ala. Ennen mittausta rakennuksen vaipan läpi menevät hormit ja venttiilit tukitaan ilmatiiviisti.

Vaipan tiivistämisen jälkeen alipaineistetaan mitattava tila ulko-oveen kiinnitetyn puhaltimen avulla ja varmistetaan, että kaikki läpiviennit on saatu tukittua. Tässä vaiheessa voidaan tutkia myös ulkovaipan ilmavuotoja lämpökameralla, merkkisavuilla ja aistinvaraisesti.

Esivalmistelujen jälkeen rakennuksen ilmatiiveys mitataan tähän tarkoitukseen suunnitellulla mittakalustolla. Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy käyttää ilmavuotolukumittauksissa Minneapolis-merkkistä mittakalustoa.

Rakennuksen ilmanpitävyyden mittaaminen suoritetaan painekoemenetelmällä standardin SFS-EN 13829 mukaan.

Rakennuksen ilmatilavuuden mittaus - Tilaajan ohje (PDF)

 

 

Energiatodistus

Energiatodistus on lain vaatima asiakirja, mikä kertoo rakennuksen laskennallisesti tarvitseman kokonaisenergian määrän.

Todistuksella voidaan verrata eri rakennuksia, sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen (E-lukuun). Mikäli toteutunut kulutus on saatavilla olemassa olevassa rakennuksessa, se ilmoitetaan todistuksessa, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Olennaiset osat olemassa olevan rakennuksen energiatodistusta ovat ammattilaisten laatimat toimenpide-ehdotukset, joiden avulla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja siten myös E-lukua. Suosituksia voidaan antaa myös yleisesti rakennuksen käyttöön ja kunnossapitoon.

Milloin energiatodistus on hankittava?

Energiatodistus on lain mukaan esitettävä jos rakennus myydään tai vuokrataan.  Sen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja tai omistajan edustaja (taloyhtiöissä hallitus tai isännöitsijä). Myyjän vastuuta ei poista merkintä kauppakirjaan/vuokrasopimukseen että energiatodistus puuttuu. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA valvoo energiatodistuksia ja voi velvoittaa myyjää/vuokranantajaa huolehtimaan velvollisuudestaan jopa uhkasakon uhalla.

Uudiskohteissa energiatodistus laaditaan rakennuslupa vaiheessa energiaselvitys muodossa.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta allekirjoituspäivästä alkaen.

Laskenta suoritetaan laskentaohjelmalla. Tarkastajamme ArkVisiossa käyvät olemassa olevissa rakennuksissa paikan päällä tarkastamassa ja kirjaamassa nykytilanteen sekä haastattelemassa rakennuksen omistajaa/edustajaa.

Todistuksen laadintaa varten on suositeltavaa, että energiatodistuksen laatijan käytössä on ajan tasalla olevat suunnitelma-asiakirjat (piirustukset) ja tiedot rakennuksen laitteistoista, kuten ilmanvaihdosta ja lämmityksestä.

Linkkejä

Energiatodistusneuvonta

Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Rakennuksen energiatodistus

Energiatodistuksen lukuohje

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
  Hinnasto - tutkimus - 2020 EteläSuomi.pdf

Lisätietoja palveluista


Kirjaudu asiakassivuille

Tunnus


Salasana
  


Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy Puustellinpolku 12 00410 Helsinki (Malminkartano), 09-8711281