fi | en | se


Vastaava mestari 

ArkVisio Oy tarjoaa lakisääteisen vastaavan työnjohtajan eli vastaavan mestarin palvelut pientalo- ja rivitalokohteisiin. Vastaava mestari tarvitaan yleensä kaikkiin rakennusluvan vaativiin rakennustoimenpiteisiin. Vastaavatyönjohtaja edellyttää, että rakentaminen tapahtuu suunnitelmien mukaan. Vastaava työnjohtaja tilaa kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta tarvittavat katselmukset. Viranomaisen vaatima vastaava mestari ei pientalotyömailla tavanomaisesti johda päivittäin työmaata, vaan rakentamisen kokonaisvastuu ja eteneminen on edelleen rakennuttajan tai urakoitsijan vastuulla.

Vastaavan työnjohtajan tehtävän hoitamisen aikamenekki ja täten kustannus vaihtelee luonnollisesti huomattavasti eri hankkeiden välillä. Tavanomaisesti työnjohtaja käy pientalotyömaalla vähintään 1-2 kertaa viikossa ja osa kunnista edellyttää, että työnjohtajan tulisi varata tehtävän hoitamiseen vähintään 120 tuntia. 

Arkkitehtuuritoimisto Vision palveluihin kuuluu reaaliaikainen työmaaseuranta Kotopro -valvontaohjelmalla. Ohjelman avulla myös tilaaja ja urakoitsija voivat myös itse suorittaa omavalvontaa ja osaltaan täydentää tehtyjä havaintoja.

Vastaavan mestarin tehtävistä tehdään erillinen sopimus, jossa määritellään mm. arvio käyntikertojen määrästä, tehtävät ja veloitusperusteet.

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
  Vastaavan työnjohtajan tehtäväkuvaus.pdf

Lisätietoja palveluista


Kirjaudu asiakassivuille

Tunnus


Salasana
  


Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy Puustellinpolku 12 00410 Helsinki (Malminkartano), 09-8711281