fi | en | se


Prislista

Priserna på arkitektplaneringen varierar mycket beroende på projektets storlek och hur krävande projektet är. Våra planerings- och arbetsledningsprojekt har varierat från tvättrum till egnahemshus och små höghus. 

Vi försöker alltid att uppskatta hur mycket tid behövs för projektet, och priset på planeringen beror på tiden som används för projektet. Ritningsprogrammet Archicad som vi använder nuförtiden sparar mycket tid. Dess fördelar är 3D-modellering, snabb realisering av ändringarna och antalsräkning som behövs bland annat när man räknar projektets byggkonstnader eller skaffar sig material. 

Mer information om priserna finns nedan. Du kån skicka en anbudsbegäran genom frågeblanketten på våra websidor. 

Planeringstjänster 

Kostnaderna av planeringen beror alltid på projektets omfattning och beräknad arbetsmängd. Anbudsbegäran baserar sig alltid på beställarens individuella behov och därför kontaktar vi beställaren efter vi har fått anbudsbegäran om det kräver ytterligare uppgifter att ge anbud. Du kan göra en anbudsbegäran på våra websidor.

Vi erbjuder huvudplanering, byggnadsplanering och byggkonstruktion åt våra kunder. VVSE-planer görs genom våra samarbetspartner. 

Planeringskostnaderna i Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy är (till exempel):

  • Huvudplanering (egnahemshus): 1500 € inkl. moms 24 %
  • Preliminära skisser (egnahemshus) 900 € inkl. moms 24 %
  • Bygglovsritningar (egnahemshus) 1900 € inkl. moms 24 %
  • Konstruktionsritningar (grunden av ett egnahemshus) 1240 € inkl. moms 24 %

Kostnaderna för ett individuellt planerat egnahemshus (huvudplanering, skisser och huvudritningar samt ansökan om bygglov) är 6000 - 12000 € inkl. moms 24 %. Kostnaderna för planeringen beror bland annat på tomtens form (jämn mark/sluttning), antalet av våningarna, bestämmelser för detaljplanen osv. 

Arbetsledartjänster

Arvodet av en ansvarig arbetsledare beror på krav av projektet/byggnaden och tiden som används för uppdraget. Arvodet påverkas också bland annat av sättet att bygga, tidtabellen, beställarens mål och kommunens krav på uppdrag av den ansvariga arbetsledaren. 

Vi behandlar anbud och avtal alltid fall för fall men otfast utgörs priset av det samlade arvodet genom byggtiden i månader. Då debiterar vi en gång i månaden. 

Grundarvodet för arbetsledningen omfattar lagstadgade uppgifter som består bland annat av att skapa en kontrollplan, delta i inlendade mötet, se till myndigheternas syn, granska ställen som ska täckas senare och fylla i kontrollprotokollet. Därtill dokumenteras progressen på byggnadsplatsen med foton. 

En ansvarig arbetsledare använder vanligtvis 80-150 timmar för sina uppgifter med ett vanligt egnahemshus. I några kommuner förusätts det att åtminstone 120 h/egnahemshus är inskrivna i kontrollplanen.  

Några exempel på ansvariga arbetsledares arvoden på Arkkitehtuuritoimisto Visio:

  • 7000–9000 € inkl. moms 24 % ett småhus som byggs på plats (byggtid 10 mån)
  • 3000–5000 € inkl. moms 24 % rumselement, småhus (byggtid 3–4 mån)
  • 2000–3000 € inkl. moms 24 % garage eller lager (byggtid 2–3 mån)
  • 1500–3000 € inkl. moms 24 % ändring och renovering, t. ex. byggande av ett tvättrum (byggtid 1-2 mån)

Kostnaderna påverkas av husets läge (=resekostnader), byggtidtabell, sättet att bygga, byggnadens särksilda krav och byggprojektets anspråksfullhet (påverkar bland annat hur många gånger som behövs att gå till byggnadsplatsen), kommunen och beställarens önskningar.

När man beställer tjänster från en ansvarig arbetsledare, bör man beakta att den ansvariga arbetsledaren bara är ansvarig för att projektet utförs lagenligt, och byggherren/huvudentreprenören är ansvarig för den egentliga samordningen, om arbetsbeskrivningen inte utvidgas.  

Byggentreprenad

Till byggentreprenadtjänster hör projektledninig, övervakning och ackvisition. 

Kostnaderna för byggandet beror på projektets storlek och kundens behov. Byggentreprenaden som innehåller projektledning, övervakning och ackvisition avtalas alltid fall för fall.

 

 

 

:
  Priser för granskningar och undersökningar 201

Logga in på klientsidan

Identifikation


Lösenord
  


Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy Puustellinpolku 12 00410 Helsinki (Malminkartano), 09-8711281