fi | en | se


ARKVISIOs historia 1993-2017

Vägen av ARKVISIO, officiellt Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy från depressionen på 1990-talet tills idag har varit, uttryckt med seglingstermer, mot-, sid- och medvind. Vi har seglat i alla väder, någon gång har focket lossnat från decket och seglen har revats ned för hand, och i förlig vind och solig väder har spinnakern tagits upp och vi har erfarit glädjen av medvinden när vi har sysslat med planering, besiktning och byggkontroll. 

Visio, vår vision, grundades av två byggnadsarkitektstuderande i mitten av den djupaste depressionen av vår generation och modernt byggande år 1993 som kunde även kallas stormen av byggbranschen då båtar kantrade och företag fick över styr. Ingendera av studenterna var väl medveten om riskerna av företagsamhet. 

Året 1990 kan kanske betraktas som utgångspunkten av företaget. Då träffades två unga byggnadsarkitektstuderande, Jukka Laamanen (jag) och min namne Jukka Huotari av en slump. Det var en slump på det sättet att jag satte mig bredvid den andra studenten på den första morgonen av mina arkitektstudier. Under den första veckan fick jag ändå höra att jag hörde till den andra årskursen eftersom jag redan hade blivit byggmästare i Kotka (1989). Trots allt hade samarbetet med min namne redan börjat och Visio, som skulle grundas senare, hade redan kommit till. 

Under de första verksamhetsåren fanns ARKVISIOs kunder i regionerna av Kouvola, Tammerfors, Jyväskylä och Kuopio. Där planerade vi huvudsakligen småhus. Som verksamhetsorter valde vi min hemstad Kouvola och min namnes hemstad Kuopio där vi utöver Jyväskylä hade bland annat hussäljare som samarbetspartner. 

Utöver planeringen av småhus planerade vi sanering och utvidgningar av byggnader. Ett undantag från byggnadsplaneringen var utvecklingsplanen för Oravala by i Valkeala kommun. Efteråt har jag varit mycket tacksam för och även litet förvånad över att man var så vidsynt och modig i kommunen att man beställde så stora visioner från oss, unga och oerfarna arkitekter. Lyckligtvis kantrade inga båtar den här gången. 

År 1994 talades det om saneringen åtminstone så mycket som nu år 2017. Därför bestämde vi oss att fördjupa våra kunskaper i det här området strax efter vi blev klar med studierna. Åren 1994-1995 tillbringade vi med planeringsarbet som vi fått från våra kunder och därtill vid Tekniska Läroanstalten i Lahtis där vi tog en fortbildningskurs i planering av grundlig sanering som var riktad till byggnadsarkitekter. På hösten 1994 studerade vi detta ämne i Sveaborg där vi också bodde. I Sveaborg satte vi oss in i ombyggnad och reparationsplanering av byggnader som var äldre än vanligt. Förutom ombyggnaden var konditionsbedömning av byggnader ett av de ämnena som vi studerat i Lahtis. Under samma år 1994 hade man börjat tala om mögel, fuktskador och deras skador till människor. Delvis på grund av sådana här nyheter blev tvister och konditionsgranskningar vid bostadsaffär vanligare i Finland. Jag och Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy rörde oss mot detta område för gott under året 1996 när jag grundade företaget Suomen Osuuskunta Terve Talo Tiimi som var specialiserad på undersökning av fukt- och mögelskador. Byggnadsingenjören Simo Saarenmaa, som kom med till ARKVISIO på hösten 2016, grundade företaget med mig. 

År 1996 då vi grundade Osuuskunta Terve Talo Tiimi hade vi ingen representant i Helsingfors. Därför bestämde vi oss att flytta ARKVISIOs verksamhet från Kouvola till Helsingfors och förutom planeringsuppdrag började konditionsgranskningar och fuktmätningar vid bostadsaffär bli vanligare. 

Jag hade full ansvar för Visio 1995 då Jukka Huotari byte karriär. Litet senare jobbade han bland annat som företagare inom sågbranschen. Sågverket tillverkade virke för en fönsterfabrik och hyvlat virke för den japanska småhusmarknaden. Under denna tidsperiod hade han en bisyssla med arkitekplanering. 2007 grundade han företaget Arkkitehtuuritoimisto Jukka Huotari Oy. Han kom tillbaka till ARKVISIO i början av året 2016 och kompletterade och förstärkte vår arkitektgrupp med sina kunskaper. Utöver privata småhus har Huotari planerat radhus och servicehus för professionella byggare. En litet annorlunda plan som måste nämnas är dansbana Tulenliekki vars planering Huotari är också ansvarig för. 

Arkkitehtuuritoimisto Visios historia kan delas i tre perioder: grundandet av företaget och början av dess verksamhet med Jukka Huotari 1990-1995; tiden då jag huvudsakligen jobbade ensam 1995-2002; och perioden från och med 2004 då arkitekten Klaus Kuuluvainen kom med till Visio. Man hör ofta sägas att företaget är lika bra som dess personal. Detta påstående stämmer på många sätt och vis. Innan jag anställde Klaus hade jag sagt till mina anförvanter i många år att jag borde hitta en klon för mig då jag inte hade tillräckligt tid. Nu, över 12 år sedan jag anställt Klaus, har jag kunnat konstatera att Klaus har hittat sin plats på Visio och tagit vårt företag till en ny nivå och - jag måste väl medge att han är litet bättre än jag, har bättre språkkunskaper (finska, svenska, engelska och tyska) eller är åtminstone yngre än jag. Nuförtiden är Klaus även deläagare i ARKVISIO. Även våra samarbetspartner som är professionella byggare uppskattar honom mycket: de väljer honom till arkitekt och huvudprojekterare för deras projekt om och om igen. 

ARKVISIO har syftat till att erbjuda planerings- och konsulttjänster sedan dess grundande enligt "allt från en lucka" -principen. Utöver arkitektplaneringen har våra kunder kunnat beställa konstruktions- och VVSE-planeringstjänster från oss. Därtill har vi arbetat som ansvariga arbetsledare och kontrollanter på begäran. Byggnadsingenjören Johanna Koppanen anställdes till byggprojektör och ansvarig arbetsledare år 2010, vilket förbättrade våra möjligheter att erbjuda tjänster av även bättre kvalitet än förr åt våra kunder. På hösten 2016 har vi också tagit i bruk övervakningsprogrammet Kotopro som förbättrar kvaliteten av byggandet. Det kommer också att vara tillgängligt för våra kunder.

Konditionsgranskningar, fuktsmättningar och enstaka utredningar av skador har haft en central roll i vår verksamhet från och med 1996. Jag var huvudsakligen ansvarig för denna sektor tills 2014 då vår byrå fick en ny medlem, byggnadsingenjören Mikko Hirvilammi. Innan Mikko kom till oss hade han jobbat på försäkringsanstalten Pohjola och fått en specialutbildning till skadeinspektör där. Jag har varit tacksam för Pohjola som har gett Mikko en bra grundutbildning - och oss en bra seglare. Hans utbildning har fortsatt hos oss, och hittils har han hunnit bli en auktoriserad fuktkontrollant (2015) och konditionsgranskare (2016). I slutet av året 2016 började han studera för att bli expert på ämnet bostad och hälsa, och man kan konstatera att vår kunnande inom kvalitetskontroll av inomhusluft har förbättrat.  

På vårvintern 2017 kom vår samarbetspartner Esa och Tapani Pitkänen med till ARKVISIO. Enheten i Joensuu har specialiserad sig på konditionsgranskningar och energi-intyg. Samarbetet mellan byggmästaren AKK Esa Pitkänen och grundaren av ARKVISIO Jukka Laamanen började redan år 1996 vid Osuuskunta Terve Talo Tiimi vars stiftande medlem båda var. Samarbetsföretag ordnade och organiserade utbildningsevenemang för dess medlemmar och delade empirisk kunskap mellan medlemmarna. 

På våren började en ny arkitekt, SAFA-medlem Teemu Vilo jobba hos oss. Han kommer att förstärka vår byrås tjänster i arkitekt- och huvudplanering. Teemus special styrka är hans erfarenhet av byggandet, utöver hans kunnande som arkitekt. Han är med andra ord en arkitekt som verkligen vet hur man bygger ett hus. 

Vår personal och jag har alltsedan grundandet av ARKVISIO utbildat oss med flera kurser och seminarier inom byggbranschen. Förutom Mikkos förutnämnda studier tog jag själv en kurs och examen om reparation av fuktskador i höstas och vår byggprojektör Johanna Koppanen avlade år 2015 en utbildning om planering av krävande trekonstruktioner och på våren 2017 en examen om våtrumskontroll och mätning av lufttäthet. Jag tror att även våra kunder uppskattar att vi ständigt utvecklar oss i olika sektorer.

På våren 2017 jobbar tio personer hos oss. Under denna vår har Visio fått tre nya "seglare". Tidigare på hösten 2016 fick vi en ny medlem, en erfaren inspektör byggnadsingenjören Simo Saarenmaa, som nur förstärker vårt team med konditionsgranskningar och besiktningar. Av de gamla anställda fortsätter arkitekten Klaus Kuuluvainen att planera privata småhus, och rad- och loftgångshus av professionella byggare spelar en större roll i hans projekt än förr. Byggnadsingenjören Johanna Koppanen har fortsatt med byggkonstruktion som grundar sig på visioner av våra arkitekter och andra arkitekter. Därtill arbetar hon fortfarande som ansvarig arbetsledare och med kvalitetskontroll i olika byggprojekt. Junior designer Petteri Cederlöf som kom till vår byrå med Johanna år 2010 fortsätter med 3D-modellering av preliminärä skisser, gör bygglovsritningar och tar byggnadsplaner till Lupapiste där byggslov behandlas. Byggnadsarkitektstudenten Aleksei Montonen som började hos oss som praktikant och sommerjobbade hos oss fortsätter att jobba som biträdande designer vid sidan av sina studier. 

 

Vår byrå har lyckats att hitta fina experter och vi ska fortsätta vår berättelse.  

 

 

 

 

 

 


Logga in på klientsidan

Identifikation


Lösenord
  


Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy Puustellinpolku 12 00410 Helsinki (Malminkartano), 09-8711281