fi | en | se


Hinnasto

Arkkitehtisuunnittelun tehtävien suunnittelupalkkiot vaihtelevat suuresti hankkeen koon ja vaativuuden mukaan. Suunnittelu- ja työnjohtotehtävämme ovat vaihdelleet pesu- ja wc-tiloista omakoti-, rivitaloihin ja pieniin kerrostaloihin.

Pyrimme aina arvioimaan kohteeseen menevän aikamenekin, ja suunnittelupalkkio muodostuu tehtävään käytettävästä työajasta. Suunnittelun aikamenekkiä pienentää huomattavasti nykyinen Archicad-piirto-ohjelmamme verrattuna menneisyyden suunnitteluohjelmiin tai käsin suunnitteluun. Ohjelman lisäetuna on 3D-mallinnus, muutosten nopea toteutus ja mahdollinen määrälaskenta, jota tarvitaan mm. kun lasketaan kohteen rakennuskustannuksia tai tehdään materiaalihankintoja.

Arkkitehtisuunnittelun, jota myös rakennussuunnitteluksi kutsutaan on kehittyneistä ohjelmista huolimatta varsin haasteellista arvioida tarkkaa aikamenekkiä kun muuttuvia tekijöitä on useita. Luonnollisesti suunnittelukustannuksiin vaikuttaa tilaajan toiveet, mutta tilaajan lisäksi kustannuksiin vaikuttaa rakennuspaikan ominaisuudet, asemakaava, määräykset ja usein viranomaisen asettamat vaateet hankkeelle.

Kuten edellä todettiin, pyrimme aina arvioimaan hankkeen laajuuden asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja voitte lähettää meille tarjouspyynnön  kotisivujemme helppokäyttöisen perustietokyselyn kautta. Täytä tästä TARJOUSKYSELYLOMAKE suunnittelu-, rakennuttamis- ja vastaavan työnjohtajan tarjouksia varten. Tarjouspyynnön saatuamme olemme yhteydessä tilaajaan, jos tarjouksen antaminen edellyttää vielä lisätietoja.

SUUNNITTELU

Suunnitteluhanke voidaan toteuttaa kiinteällä palkkiolla tai kokonaisuudessaa tuntiveloituksella. Kokemusperäisestä olemme huomanneet, että 

Viimevuosina toteutuneiden yksilöllisesti suunniteltujen omakotitalojen suunnittelukustannukset (hankkeeseen tutustuminen, alustavat luonnokset, kaksi luonnossuunnitelmaa ja rakennuslupasuunnitelmat sekä pääsuunnittelijan tehtävät ja rakennusluvan hakeminen) ovat tavanomaisien hankkeiden osalta kustantaneet noin 10 000€ sis. alv. 24 % (pääkaupunkiseutu).

Suunnittelun kustannuksiin vaikuttaa luonnollisesti mm. tilaajien toiveet, tontin vaativuus (tasamaa / rinne), kerrosten lukumäärä, rakennusten lukumäärä, kaupunki, asemakaavamääräykset jne.

VASTAAVATYÖNJOHTAJA

Vastaavan työnjohtajan palkkion määrä riippuu tehtävän / rakennetun kohteen vaatimuksista ja tehtävään käytettävästä ajasta. Palkkion suuruuteen vaikuttaa mm. rakennustapa, -aikataulu, tilaajan tavoitteet ja myös rakentamiskunnan vaatimukset vastavantyönjohtajan tehtävistä.

Käsittelemme työnjohtaja tarjoukset ja sopimúkset aina tapauskohtaisesti, mutta yleisin tapa, jolla tarjoamme työnjohtopalveluitamme on kokonaispalkkio jaettuna rakentamisaika kuukausilla. Veloitus tapahtuu tällöin kerran kuukaudessa.

Työnjohdon peruspalkkio pitää sisällään vastaavan työnjohtajan lakisääteiset  tehtävät, joihin kuuluu mm. valvontasuunnitelman laadinta, aloituskokoukseen osallistuminen, viranomaiskatselmuksista huolehtiminen ja osallistuminen, peittyvien työsuoritteiden tarkastaminen valvontasuunnitelman mukaisesti ja valvontapöytäkirjan täyttäminen. Edellisten lisäksi työmaan edistymistä dokumentoidaan valokuvin.

Tavanomaisen omakotitalon vastaavan työnjohtajan tehtäviin käytetään 80-150h. 

Kustannuksiin vaikuttaa kohteen sijainti (=matkakustannukset), rakentamisaikataulu, rakennustapa, kohteen erityispiirteet ja vaativuus (vaikuttaa mm. tarvittavaan käyntikertojen määriin), kunta ja tilaajan toiveet.

Vastaavantyönjohtajan tehtävää tilatessa tulee huomioida, että kyseisen tehtävän lainmukainen noidattaminen on suurelta osin hankkeesta huolehtimista ja varsinainen operatiivinen toiminta ja työn koordinointi jää rakennuttajan (rakennushankkeeseen ryhtyvän) ja / tai pääurakoitsijan vastuulle, ellei tehtävän kuvaa sopimuksin muuten laajenneta.

RAKENNUTTAMINEN

Rakennuttamisen palvelut pitävät sisällään projektinjohdon, valvonnan ja hankinnan palvelut

Kohteen rakennuttamisen kustannuksiin vaikuttaa hankkeen koko ja asiakkaan tarpeet. Rakennuttamisesta, johon kuuluu projektinjohto, valvonta ja hankinta palveluina sovitaan aina tapauskohtaisesti.

TUTKIMUS

Alla olevasta linkistä pääset tarkastus- ja tutkimushinnastoomme.

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
  Hinnasto - tutkimus - 2018.pdf

Kirjaudu asiakassivuille

Tunnus


Salasana
Cashback
Klikkaa tästä itsesi ARKVISIOn kanta-asiakkaaksi – saat rahaa takaisin jokaisesta ostoksestasi ympäri maailmaa!

  


Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy Puustellinpolku 12 00410 Helsinki (Malminkartano), 09-8711281