fi | en | se


Hinnasto

Arkkitehtisuunnittelun tehtävien suunnittelupalkkiot vaihtelevat suuresti hankkeen koon ja vaativuuden mukaan. Suunnittelu- ja työnjohtotehtävämme ovat vaihdelleet pesu- ja wc-tiloista omakoti-, rivitaloihin ja pieniin kerrostaloihin.

Pyrimme aina arvioimaan kohteeseen menevän aikamenekin, ja suunnittelupalkkio muodostuu tehtävään käytettävästä työajasta. Suunnittelun aikamenekkiä pienentää huomattavasti nykyinen Archicad-piirto-ohjelmamme verrattuna menneisyyden suunnitteluohjelmiin tai käsin suunnitteluun. Ohjelman lisäetuna on 3D-mallinnus, muutosten nopea toteutus ja mahdollinen määrälaskenta, jota tarvitaan mm. kun lasketaan kohteen rakennuskustannuksia tai tehdään materiaalihankintoja.

Arkkitehtisuunnittelun, jota myös rakennussuunnitteluksi kutsutaan on kehittyneistä ohjelmista huolimatta varsin haasteellista arvioida tarkkaa aikamenekkiä kun muuttuvia tekijöitä on useita. Luonnollisesti suunnittelukustannuksiin vaikuttaa tilaajan toiveet, mutta tilaajan lisäksi kustannuksiin vaikuttaa rakennuspaikan ominaisuudet, asemakaava, määräykset ja usein viranomaisen asettamat vaateet hankkeelle.

Kuten edellä todettiin, pyrimme aina arvioimaan hankkeen laajuuden asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja voitte lähettää meille tarjouspyynnön  kotisivujemme helppokäyttöisen perustietokyselyn kautta. Täytä tästä TARJOUSKYSELYLOMAKE suunnittelu-, rakennuttamis- ja vastaavan työnjohtajan tarjouksia varten. Tarjouspyynnön saatuamme olemme yhteydessä tilaajaan, jos tarjouksen antaminen edellyttää vielä lisätietoja.

Arkkitehtisuunnittelu

Suunnitteluhanke voidaan toteuttaa kiinteällä palkkiolla tai kokonaisuudessaan tuntiveloituksella. Kiinteästi hinnoitellun suunnitteluhankkeen haasteena on lähes aina yksilöllisten hankkeiden monimuotoisuus ja täten aikamenekin vaikea arviointi varsinkin pää- ja arkkitehtisuunnittelun osalta. Suunnittelun ehdottomana tavoitteena tulisi kuitenkin olla, että lopullinen suunnitelma olisi huolella suunniteltu ja vastaisi tilaajan, urakoitsijan ja viranomaisen vaatimuksia.

Toteutuneiden hankkeiden aikamenekin ja kustannukset ovat keskimäärin olleet seuraavia:

Yksilöllisesti suunniteltujen omakotitalojen suunnittelukustannukset (hankkeeseen tutustuminen, alustavat luonnokset, kaksi 3D -luonnossuunnitelmaa ja rakennuslupasuunnitelmat sekä pääsuunnittelijan tehtävät rakennuslupaa varten ja rakennusluvan hakeminen) ovat tavanomaisien rakennushankkeiden osalta kustantaneet noin 8 000-12 000€ sis. alv. 24 % (pääkaupunkiseutu).

Autamme asiakkaita myös pienimuotoisien suunnittelua tarvitsevien hankkeiden kanssa, esimerkkinä uuden märkätilan rakentaminen, asunnon sisäpuolinen muutos, pieni laajennus, autotalli tai -suoja. Tavallisesti nämä hankkeet ovat luonteeltaan sellaisia, että näille tulee hakea rakennuslupa. Suunnitteluaikamenekin kannalta pienten hankkeiden ongelmana on, että alustava aika-arviomme voi hyvin monesta syystä heittää arvioidusta satoja prosentteja, josta syystä emme viime vuosina ole mielellään tarjonneet näitä töitä kiinteähintaisilla palkkioilla, vaan ainoastaan tuntiveloituksella. Yleensä rakennushanke, jolle haetaan rakennuslupaa, tulee vähintään kustantamaan arkkitehti- ja pääsuunnittelutyön osalta 3000 € sis. alv. 24%, mutta lopullinen kustannus vahvistuu vasta hankkeen edistymisen mukaan.

Ammattirakentajien kohteet meillä ovat vaihdelleet taloryhmistä, pari-, rivi- ja luhtitaloihin ja suunnittelukustannukset sen mukaisesti alkaen yleensä noin 10 000 €. Huomion arvoista on, että meillä hinnoittelu ei ole koskaan perustunut tulevaan myyntihintaan, vaan aikaan. Käytännössä ammattirakentajien kanssa olemme toimineet tuntiveloituksen mukaan niin, että arvioimme hankkeen alussa käytettävän aikamenekin ja jos aika-arvio ylitetään, lupaamme tehdä hankkeen loppuun jopa 50 % alennuksella alkuperäisestä tuntikustannuksesta.

Suunnittelun lopullisiin kustannuksiin vaikuttavat luonnollisesti mm. tilaajien toiveet, tontin vaativuus (tasamaa / rinne), kerrosten lukumäärä, rakennusten lukumäärä, kaupunki, asemakaavamääräykset jne.

Pääsuunnittelu

2000-luvun alusta alkaen on rakennushankkeisiin tullut nimetä myös pääsuunnittelija. Tilaajamme ovat kyseisen suunnittelijan osalta kuitenkin edelleen epätietoisia. Olemme laatineet pääsuunnittelun tilaajanohjeen, linkki löytyy sivun alalaidasta. Tilaajan ohjeeseen olemme keränneet tietoa myös rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja listanneet pääsuunnittelijan tehtävät selitteineen.

Sisällytämme omiin arkkitehtisuunnitteluhankkeisiin aina pääsuunnittelun, mutta meiltä voi tilata pääsuunnittelun myös ilman arkkitehtisuunnittelua, jos tilaaja on esimerkiksi ostamassa talopakettia. Pääsuunnittelijatehtävät jakautuvat kahteen erinäiseen osaan: suunnittelun ja rakentamisen aikaisiin tehtäviin.

Pääsuunnittelijan työmäärä vaihtelee kohteissa suuresti, mutta keskimääräinen aikamenekki omakotitalosuunnittelun aikana on noin 30 tuntia, eli noin 3000 € sisältäen alv. 24%.

Pääsuunnittelutehtävistä tunnetuin on osallistuminen aloituskokoukseen, mutta tehtävä pitää sisällään usein muitakin tehtäviä, joista työmaa-aikaisien muutossuunnitelmista huolehtiminen muodostuu usein tärkeimmäksi. Rakentamisaikaisissa tehtävissä määrittelemme palkkiot yleensä tuntiveloituksen ja osin kuukausipohjaisen veloituksen mukaan. Kuukausiveloituksen tarkoituksena on kattaa hankkeeseen liittyvä viestiliikenne ja neuvontaan liittyvä aikamenekki, jonka kirjaaminen on monesti hankalaa ellei mahdotonta.

Sivun alalaidassa on linkki esimerkkiin pääsuunnittelijan tehtävän aikakirjauksesta. Kyseisen aikakirjaukset on laadittu rivitalokohteelle.

Vastaavatyönjohtaja

Vastaavan työnjohtajan palkkion määrä riippuu tehtävän / rakennetun kohteen vaatimuksista ja tehtävään käytettävästä ajasta. Palkkion suuruuteen vaikuttaa mm. rakennustapa, -aikataulu, tilaajan tavoitteet ja myös rakentamiskunnan vaatimukset vastavantyönjohtajan tehtävistä.

Käsittelemme työnjohtaja tarjoukset ja sopimúkset aina tapauskohtaisesti, mutta yleisin tapa, jolla tarjoamme työnjohtopalveluitamme on kokonaispalkkio jaettuna rakentamisaika kuukausilla. Veloitus tapahtuu tällöin kerran kuukaudessa.

Työnjohdon peruspalkkio pitää sisällään vastaavan työnjohtajan lakisääteiset  tehtävät, joihin kuuluu mm. valvontasuunnitelman laadinta, aloituskokoukseen osallistuminen, viranomaiskatselmuksista huolehtiminen ja osallistuminen, peittyvien työsuoritteiden tarkastaminen valvontasuunnitelman mukaisesti ja valvontapöytäkirjan täyttäminen. Edellisten lisäksi työmaan edistymistä dokumentoidaan valokuvin.

Tavanomaisen omakotitalon vastaavan työnjohtajan tehtäviin käytetään 80-150h. 

Kustannuksiin vaikuttaa kohteen sijainti (=matkakustannukset), rakentamisaikataulu, rakennustapa, kohteen erityispiirteet ja vaativuus (vaikuttaa mm. tarvittavaan käyntikertojen määriin), kunta ja tilaajan toiveet.

Vastaavantyönjohtajan tehtävää tilatessa tulee huomioida, että kyseisen tehtävän lainmukainen noidattaminen on suurelta osin hankkeesta huolehtimista ja varsinainen operatiivinen toiminta ja työn koordinointi jää rakennuttajan (rakennushankkeeseen ryhtyvän) ja / tai pääurakoitsijan vastuulle, ellei tehtävän kuvaa sopimuksin muuten laajenneta.

Rakennuttaminen

Rakennuttamisen palvelut pitävät sisällään projektinjohdon, valvonnan ja hankinnan palvelut

Kohteen rakennuttamisen kustannuksiin vaikuttaa hankkeen koko ja asiakkaan tarpeet. Rakennuttamisesta, johon kuuluu projektinjohto, valvonta ja hankinta palveluina sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Tutkimus

Alla olevasta linkistä pääset tarkastus- ja tutkimushinnastoomme.

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
  ArktstoVisio_Hinnasto_2019.pdf
  Hinnasto - tutkimus - 2020 EteläSuomi.pdf
  esimerkki pääsuunnittelijan tehtävän aikakirjauksesta.pdf
  Yleiset sopimusehdot ArkVisio Oy

Kirjaudu asiakassivuille

Tunnus


Salasana
  


Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy Puustellinpolku 12 00410 Helsinki (Malminkartano), 09-8711281